O Firmie

Biuro Pomiarowe Statków Rzecznych wykonuje usługi w zakresie:

– PRZEGLĄDY TECHNICZNE STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH (WSZYSTKIE STATKI)

– POMIARY STATKÓW

Biuro Pomiarowe Statków Rzecznych wydaje dokumenty i zaświadczenia:

– ZAŚWIADCZENIE Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO STATKU

– ZAŚWIADCZENIE Z POMIARU STATKU

Zaświadczenia wydane przez BPSR stanowią podstawę dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej do wydania świadectwa zdolności żeglugowej i świadectwa pomiarowego.