O Firmie

Biuro Pomiarowe Statków Rzecznych wykonuje usługi w zakresie:

- PRZEGLĄDY TECHNICZNE STATKÓW ŚRÓDLĄDOWYCH (WSZYSTKIE STATKI)

- POMIARY STATKÓW

Biuro Pomiarowe Statków Rzecznych wydaje dokumenty i zaświadczenia:

- ZAŚWIADCZENIE Z PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO STATKU

- ZAŚWIADCZENIE Z POMIARU STATKU

Zaświadczenia wydane przez BPSR stanowią podstawę dla Urzędu Żeglugi Śródlądowej do wydania świadectwa zdolności żeglugowej i świadectwa pomiarowego.